Anna Gajdis (Wrocław)
Joanna Godlewicz-Adamiec (Warszawa)
Barbara Komenda-Earle (Szczecin)
Hannelore Scholz-Lübbering (Berlin)